Dikter

Under två veckors tid har vi arbetat med dikter. Vi avslutade temat med att de fick välja ut den dikt som de blev mest nöjd med och spelade in den med bild, berättarröst och musik. Här är resultatet!

http://video.videolicious.com/da130ca5-550b-4a14-8a76-422e45e461be Av: Alaa
http://video.videolicious.com/3a9a2108-bbf6-465f-8bc9-4ac4399d7213 Av: Kyrish
http://video.videolicious.com/91001416-bd2e-4036-8e6f-1fdd2c8874f6 Av: Jina
http://video.videolicious.com/d6f671ad-eb9a-410f-92ad-e9811aee6059 Av: Eman
http://video.videolicious.com/e0ef36c2-4578-4e38-a022-9edbf9c30b6b Av: Andreas
http://video.videolicious.com/cfa24e20-df9c-4a04-8520-31b2bb5f7dde Av: Yousef
http://video.videolicious.com/5c4a2117-a093-40f0-a583-4ea9aa9a2085 Av: Fie
http://video.videolicious.com/cc54105e-95a5-42fa-80da-8ad42e7e5aa9 Av: Pauline
http://video.videolicious.com/a343e120-622d-4184-a5d6-1a3fbb65c9f5 Av: Simeon
http://video.videolicious.com/c3bd7eef-e3e0-4d30-837f-43126fd86ade Av: Ronja
http://video.videolicious.com/63154405-8cc7-4598-a852-2366be9bc62a Av: Noura
http://video.videolicious.com/2408ad60-6d52-412b-9454-8cb76cf769fb Av: Meryem
http://video.videolicious.com/a1249c4d-6840-428d-96eb-5ef28e7cb567 Av: Thakdanai
http://video.videolicious.com/833bc0a6-6ce9-4250-9946-0975c763f2cd Av: Emil

Annonser

Division

Idag har vi arbetat med division. Vi tränar på att dela med två, tre och fyra. Barnen ska också få förståelse för hur multiplikation och division hänger ihop.

20131205-104449.jpg

20131205-104505.jpg

20131205-104511.jpg

20131205-104517.jpg

Utvärdering Sune kapitel 2

Dikter

I skolan arbetar vi med att skriva dikter på svensklektionerna. De har fått skriva både enskilt och i par. Barnen har fått prova på att skriva olika sorters dikter.

20131127-195105.jpg

20131127-195115.jpg

20131127-195124.jpg

20131127-195131.jpg

20131127-195138.jpg

Omkretsen

20131121-100233.jpg

Vi arbetar med att mäta omkretsen. Omkretsen är när man mäter runt om något.

20131121-100307.jpg

20131121-100319.jpg

Sagor

I kapitel 2 i Suneboken arbetade vi med sagor. Barnen skulle lära sig vad som kännetecknar en saga och därefter skulle de i par få skriva sin egen saga med typiska sagodrag. När barnen skrivit klart sina sagor rättade vi en del i texterna. Därefter har de fått träna sig på att läsa igenom dem och att läsa med inlevelse. De har ritat bilder till sina sagor och vi avslutade temat med att de fick spela in sina egna sagor i appen Puppet Pals. Resultatet ser ni nedan:

SO läxa till fredag

Läs stencilen du fått hem om olika religioner. Skriv ner minst fem fakta som du fått reda på. Det går bra att skriva på bloggen. /Cecilia