I kapitel 2 i Suneboken arbetade vi med sagor. Barnen skulle lära sig vad som kännetecknar en saga och därefter skulle de i par få skriva sin egen saga med typiska sagodrag. När barnen skrivit klart sina sagor rättade vi en del i texterna. Därefter har de fått träna sig på att läsa igenom dem och att läsa med inlevelse. De har ritat bilder till sina sagor och vi avslutade temat med att de fick spela in sina egna sagor i appen Puppet Pals. Resultatet ser ni nedan:

Annonser