Under två veckors tid har vi arbetat med dikter. Vi avslutade temat med att de fick välja ut den dikt som de blev mest nöjd med och spelade in den med bild, berättarröst och musik. Här är resultatet!

http://video.videolicious.com/da130ca5-550b-4a14-8a76-422e45e461be Av: Alaa
http://video.videolicious.com/3a9a2108-bbf6-465f-8bc9-4ac4399d7213 Av: Kyrish
http://video.videolicious.com/91001416-bd2e-4036-8e6f-1fdd2c8874f6 Av: Jina
http://video.videolicious.com/d6f671ad-eb9a-410f-92ad-e9811aee6059 Av: Eman
http://video.videolicious.com/e0ef36c2-4578-4e38-a022-9edbf9c30b6b Av: Andreas
http://video.videolicious.com/cfa24e20-df9c-4a04-8520-31b2bb5f7dde Av: Yousef
http://video.videolicious.com/5c4a2117-a093-40f0-a583-4ea9aa9a2085 Av: Fie
http://video.videolicious.com/cc54105e-95a5-42fa-80da-8ad42e7e5aa9 Av: Pauline
http://video.videolicious.com/a343e120-622d-4184-a5d6-1a3fbb65c9f5 Av: Simeon
http://video.videolicious.com/c3bd7eef-e3e0-4d30-837f-43126fd86ade Av: Ronja
http://video.videolicious.com/63154405-8cc7-4598-a852-2366be9bc62a Av: Noura
http://video.videolicious.com/2408ad60-6d52-412b-9454-8cb76cf769fb Av: Meryem
http://video.videolicious.com/a1249c4d-6840-428d-96eb-5ef28e7cb567 Av: Thakdanai
http://video.videolicious.com/833bc0a6-6ce9-4250-9946-0975c763f2cd Av: Emil

Annonser